صفحه اصلی

استارت‌آپ اهواز منو
استارت‌آپ اهواز منو
بازی پرنده تنبل
جشنواره ملی حرکت انجمن‌های علمی دانشجویی


شرکت ابرافزار گستران از سال 1388 در استان خوزستان در زمینه طراحی، پیاده سازی و مشاوره پروژه‌های فناوری اطلاعات فعالیت داشته است.

تعدادی از کارفرمایان:

  • وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
  • دانشگاه شهید چمران اهواز
  • شرکت مخابرات زیر ساخت استان خوزستان
  • معاونت تجاری شرکت مخابرات خوزستان
  • انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران